Jainddra Limbu's Interview

Posted by Rajendra Kumar Limbu on December 4, 2012 at 7:26 AM 1451 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply Rajendra Kumar Limbu
7:35 AM on March 26, 2013 
Thank you so much Bhai Dibya for the nice and true comments!! You are always well come to this site!!
Reply dibya kmr pahim
6:31 PM on March 25, 2013 
यो हाम्रो पह्हिम परिवर को वेब सैत एक प्रकर ले घर जस्तो लाग्छ दिन भर य रत भर काम ले थाकेर अक्लो महसुस हुँदा
सबै को याद र सम्झना प्रत्यछ पौदा भहुत खुशी लाग्छ । यसै क्रम मा रजेन दाजु ले भिडियो उप्लोद्गर्नु भयको ढाजु जैन्द्र ले परिवर प्रतिको परिचय अनि माया मम ता र एकिकृत प्रतिको जोस अनि आसिर्बत हरुले उदस र उजद पन भुलेर जिबन मा केहि गर छु भन्ने सक्ती जागरन हुन्क्छ ।
गलेर थाकेर पनि खुशी छु ।
दिब्य पहिम
कतार बाट ।

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.